TEATRO IR MUZIKOS FAKULTETAS

Dekanas doc. Danielius Vėbra.

Informacija – fakulteto seniūnė Nijolė Varkalienė nijole.varkaliene@gmail.com, tel: 8614 44813

Naujas el. paštas: teatro@kaunastau.lt

Dramos būrelio vadovas Arūnas Genys, el. paštas: dramos@kaunastau.lt