KULTŪROS IR ŠVIETIMO ISTORIJOS FAKULTETAS

DaliaPoškienėKultūros ir švietimo fakulteto dekanėdposkiene@gmai.com8 688 39781

Naujas el. paštas: kulturos@kaunastau.lt