ALUMNI klubo dešimtmečiui artėjant

2021-05-04

2018-2020 metais klube jau 30-mt narių. Šiuo rašiniu baigiu pasakojimą apie klubo 10-ties metų nueitą kelią. Visi rašiniai paremti klubo metraščiu, aš tik atpasakojau. Jei virusas nesutrukdys, jubiliejų pažymėsime rudenį už didelio bendro stalo.

2018-ieji metai Alumni klubui prasideda džiugiai-atsirado galimybė pastoviai rinktis istoriniuose Adelės ir Pauliaus Galaunių namuose – muziejuje. Nuostabi namo – muziejaus darbuotojų dovana. Bendravimą pradėjome susipažinimu su šiais namais bei ten gyvenusiais tauriais žmonėmis A. ir P. Galauniais. Prisiminėme ir Kazytę. O susėdę arbatai valgomajame už iki šiol išlikusio šeimininkų stalo, pasijutome ypatingai pagerbti. Prie šio stalo susėdome ir po adventinio pokalbio su teisininku dr. M. Jonaičiu, ir kartu su ansambliu „Jotija“ giedojome kalėdines giesmes ir klausėmės trijų kanklininkių kankliavimo, sugiedojome „Tyli naktis“. O Vasario 16-osios dieną paminėjome klausantis Garliavos TAU ansamblio „Ežiuolė“ koncerto “Romansai laisvei“

 2018 ieji metai neeiliniai – Nepriklausomos Lietuvos šimtmetis. Turėjome jau prof. L. Mažylio surasto Akto originalą. Todėl nuskubėjome į Signatarų namus. Namuose esame buvę ne kartą, bet šį kartą tai buvo kažkaip kitaip. Ilgokai stabtelėjome prie Akto originalo, skaitėme ir skaitėme, kai kurių alumnų akyse pasirodė ašaros.

Kas dar nuveikta? Dalyvavome Lietuvos šviesuolio Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjime ir paminklinio biusto Karo muziejaus sodelyje atidengime. Po susitikimo Seime, užsukome į MO muziejų – eksponatai „nukėlė“ mus į 1990 metus. Lyg ir per daug paprasta, bet kitaip. Ir tas kitaip įsiminė iki šiol. Dalykiškas susitikimas įvyko su Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų pirmininku A.Giedraičiu ir kitais teisėjais – parodė posėdžių sales, paaiškino kaip skirstomos bylos, vyksta procesas, atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus. Artėjant Prezidento rinkimams, Kauno TAU rektoratas surengė diskusiją “Prezidento institucija pilietinėje visuomenėje“. Renginyje dalyvavo ir alumnai. Diskusija buvo savalaikė ir naudinga.

O dabar linksmiau. Prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuo 1938 m. gruodžio stovi du liūtai. Juos padovanojo Astravo (Biržai) dvaro paveldėtojas grafas Jonas Jurgis Tiškevičius. Įdomi liūtų istorija.

„Nemari tradicija – įsiamžinti prie Karo muziejaus liūtų“, – kreipėsi „Kaunas 2022“ komanda, pakvietųsi kauniečius atsiųsti senų laikų nuotraukų prie liūtų arba nusifotografuoti dabar. Šimtus nuotraukų, laiškų sulaukė „Kaunas 2022“ Atminties biuras. Daug prisiminimų kilo Teisės fakulteto klausytojams, alumnams. Daugelis turėjo savo, savo vaikų ir net anūkų nuotraukų prie liūtų. Nutarta – renkamės prie liūtų bendrai nuotraukai. 2018 m.lapkričio 7 d. gausiai susirinkome. O kiek prisiminimų, kiek klegesio… Nusifotografavome – nuotrauka patalpinta „Kaunas 2022“ Atminties biure. Bet ir tai dar ne viskas – net palinkėjimus liūtams parašėme, juos irgi patalpino Atminties biure. Ranka rašytų palinkėjimų originalai iki šiol yra pas dekanę B. Štuikienę – gal kada pritiks TAU istorijai, o gal „Minčių koliažui“? 2023 metais – liūtų buvimo Kaune 85-metis. Alumni klubo nariai nuo 2015 metų Gražina ir Kazys Pietariai prisimena (nuotraukoje jie yra paskutinėje eilėje prie liūto): „Mes abu esame giliai įleidę Kaune šaknis. Čia prabėgo visas mūsų gyvenimas, čia susipažinom, sukūrėm šeimą, auginom vaikus. Jaunystės metais po įvairių susitikimų ar švenčių, grįždami su draugais namo per Karo muziejaus sodelį, “jodavome“ ant liūtų. Tai buvo mūsų tradicija. Dabar jau „nebejojame“, tačiau praeidami būtinai paglostome jų karčius, paplekšnojame per nugarą. Mūsų anūkai taip pat pamėgo liūtus. Dabar jau jie „joja“ ant jų, džiugindami mus ir sukeldami malonius prisiminimus. Tikimės, kad liūtai dar ilgai bus Kauno puošmena ir kauniečių draugai“.

Dar du iš daugelio palinkėjimų: „O, norėčiau, kad prie šių liūtų ateitų mano vaikai, tuomet, kai jie bus senjorai. Gyvuokite, liūtai. Jūs mūsų jaunystės simboliai. Jūs primenate nerūpestingas dienas, kuomet buvome jauni, ėjome į pasimatymus prie jūsų ir labai labai svajojome…“ „Mielieji Kauno liūtai. Neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Ir toliau stovėkite sargyboje, taip, kaip stovi Laisvė“.

Paminėtina dar viena graži alumnų tradicija – kasmet dalyvauja Teisės fakulteto mokslo metų užbaigtuvėse, joms kruopščiai ruošiasi – paruošia raštus, įteikia, sveikina kiekvieną asmeniškai. Nepamiršta pasveikinti ir klausytojus.

O alumnai ir vėl sumąstė – nutarė sudalyvauti 2020 m. sausio 12 d. pilietinėje akcijoje “Neužmirštuolių pieva“. Tikimasi, kad tai taps tradicija. Buvo planų ir norų įvairiai veiklai. Deja, įvykiai pasisuko kitaip. Pasaulinė pandemija, Covid-19 virusas, privertė žmoniją užsidaryti .Apmirė ir Lietuva. Nenuvykome į Pivašiūnus, neįvyko susitikimas A.ir P.Galaunių namuose su Nepriklausomybės Akto signataro K. Bizausko (Jis kurį laiką gyveno pas A.ir P.Galaunius) giminaičiu, surinkusiu daug medžiagos apie Signatarą. Jau buvo susitarta apsilankyti Kauno choralinėje sinagogoje. Neišgirdome dekanės Birutės Štuikienės pasakojimo apie tarpukario Lietuvos iškilųjį teisininką, advokatą, mokslininką prof. Petrą Leoną. Nebuvo „Geriausio kūrinio parodos“, “Neužmirštuolių pievos“. Bet tikimės, kad virusas bus suvaldytas. Atsigausime, susitiksime, apsikabinsime ir veiklą tęsime.

Klubas jau tapo pagarbios ir prasmingos bendrystės vieta, gražiu bendraminčių sambūriu.

Klubo pirmininkė Vida Gavrilčikienė


2021-04-10

Artėjančio jubiliejaus proga (2021 metų rugsėjis), toliau supažindinu Universiteto Bendruomenę su klubo 2015-2017 metų veikla. Šiuo laikotarpiu buvo 25-i klubo nariai.

2015-2017 metai – jau kai kurių permainų laikas. Šie metai buvo sudėtingi – sunkiai susirgo klubo pirmininkas dr. Gintautas Virakas. Tačiau klubo valdyba, nariai veikė toliau: siūlė naujas iniciatyvas, veiklas, dalijosi mintimis. Teikė ir aktyviai veikė. Su Teisės fakulteto klausytojais dalyvavo susitikime Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriuje, MRU Viešojo saugumo akademijos konferencijoje “Visuomenės saugumo užtikrinimo problemos“, respublikinėje TAU konferencijoje “TAU misija XXI amžiaus visuomenėje“. Su MRU Viešojo saugumo akademijos studentais bei įvairių sričių teisininkais – praktikais alumnai ir klausytojai dalyvavo „apskrito stalo“ diskusijoje“ Teisininkų darbo etiniai ir moraliniai aspektai“. Dalykiška ir net aštroka buvo diskusija, bet atsisveikinta smagiai nusiteikus. Po įdomaus ir naudingo susitikimo su Konstitucinio teismo pirmininku prof. D. Žalimu, alumnai nuvyko į Panerius, tylėdami paėjo mirties keliu, padėjo gėlių, uždegė žiburėlius, mintyse sau pasakę – tai neturi pasikartoti.

2017 m. spalio 25 d. dabartinei Lietuvos Konstitucijai sukako 25-eri. Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyrius Maironio gimnazijos istorinėje salėje (tarpukariu čia dirbo Seimas, 1922.08.01 priėmė pirmąją Lietuvos Konstituciją) organizavo šios sukakties paminėjimą. Jame dalyvavo ir alumnai. Pagrindinį pranešimą skaitė Seimo narys dr. St. Šedbaras. Įsimintinas paminėjimas.

Taip jau susidėliojo, kad daug dėmesio alumnai skyrė parodoms. Apsilankyta Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Prezidento V. Adamkaus bibliotekoje – muziejuje. Aplankytos Marko Šagalo litografijų paroda Raudondvario pilyje, M. Žilinsko galerijoje, kunigaikščių Oginskių dailės rinkinių kolekcija, dailininko Šarūno Saukos paroda Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. O 2017 metais kolektyviai (lankėmės, bet pavieniui) apsilankius Paveikslų galerijoje “Geriausio metų kūrinio“ parodoje – rinkimuose bei smagaus parodos aptarimo, plius cepelinai “Bernelių užeigoje“ jau tapo nauja klubo tradicija iki šiol. Žinoma, nepamiršti ir klubo narių jubiliejai. O kalėdiniai Teisės fakulteto klausytojų pasveikinimai vyko itin smagiai – kartu su MRU Viešojo saugumo akademijos „išsipusčiusiais“ studentais.

„Klubas tapo atgaiva sielai, smagiu atokvėpiu nuo kasdienybės. Džiugus jaudulys apima prieš kiekvieną susitikimą“ – sako klubo narė nuo 2012 metų Rūta Kondrotienė, kuri savo sukurtomis puokštėmis iki šiol džiugina klausytojus ir alumnus.

Taip jau buvo lemta, kad šiuo laikotarpiu keitėsi klubo pirmininkai. Bet ir toliau sėkmingai vyko visos numatytos veiklos, klubas net pasipildė nauja tradicija. O tai, kad sunkiai sergant Pirmininkui, klubas nepakriko, tik patvirtina, kad tokio ALUMNI klubo tikrai reikėjo ir reikia.

Apie klubo 2018-2020 veiklos metus netrukus parašysiu.

Klubo pirmininkė Vida Gavrilčikienė

2021-03-10

Šių metų rudenį Teisės fakulteto Alumni klubui sukaks 10-mt metų. Artėjančio jubiliejaus proga toliau supažindinu Universiteto Bendruomenę su 2012-2014 metų klubo veikla. Šiuo laikotarpiu jau buvo 19 klubo narių.

            Prasidėjo 2012-ieji metai. Klubas tik ką – 2011.09.15 susikūręs. Pasisveikinę su Naujausiais metais, jau sausio mėn. klubo nariai susirinko aptarti tolismesnius darbus. Bet labiausiai nariai buvo susirūpinę būsimų absolventų pasveikinimu ir pakvietimu į klubą.

            “Norėjosi kuo pagarbiau, iškilmingiau. Bendromis pastangomis kvietimo tekstas buvo sukurtas, pavadinome tai Raštu. Sentencija ”Curantes iura iuvant” – “Įstatymai gina tuos, kurie juos gerbia” yra ir ant Konstitucinio teismo posėdžių salės sienos. Beliko tekstą “įvilkti į rūbą”. Po ilgų diskusijų už didelio apvalaus stalo “Miesto sode” galutinis Rašto variantas buvo priimtas ir net “aplaistytas”, – prisimena ilgametė klubo valdybos narė Eugenija Kulikauskienė. Šio Rašto tekstas nepakito iki šiol.

            Klubo veikla plėtėsi: apsilankyta Prezidentūroje, Valdovų rūmuose, Seime, Teisingumo ministerijoje, Konstituciniame teisme, pagerbėme Medininkų poste žuvusius pasieniečius. Jaudinantys  apsilankymai  buvo  įkalinimo įstaigose – susitikome, kalbėjomės su vadovais ir kaliniais, padovanojome daug įvairių knygų.

            O Kaune – apsilankyta J.Tumo-Vaižganto muziejuje, kartu su MRU Viešojo saugumo akademijos studentais dalyvavome jubiliejiniame K.Donelaičio ”Metų” skaityme, susitikimu su M.K.Čiurlionio provaikaičiu Roku Zubovu pagerbėme genijų, dailininką M.K.Čiurlionį. Įdomus susitikimas su Kauno religinės bendruomenės pirmininku M.Bairaku bei gide Asia įvyko Kauno choralinėje sinagogoje. Tradiciniais jau tapo bendri apsilankymai Filharmonijoje, teatruose,narių – jubiliatų pagerbimai bei kalėdiniai Teisės fakulteto klausytojų pasveikinimai.

            Alumnų darbotvarkėje buvo dalyvavimas VDU Teisės fakulteto bei MRU Viešojo saugumo akademijos organizuojamose konferencijose, susitikimuose, diskusijose, teisės paskaitose. Itin “audringa” buvo VDU TF konferencija ”Advokato etika: teoriniai ir praktiniai aspektai”.

            Dekanė Birutė  Štuikienė: ”Prisimenu kartą priėjo prie manęs  tuometinis VDU Teisės fakulteto prodekanas doc.dr.M.Bilius ir sako – “Pastebėję Kauno TAU Teisės fakulteto klausytojus pastoviai dalyvaujančius konferencijose,nutarėme paskirti Jums atskirą eilę, kad visuomet turėtumėte vietos atsisėsti”. (VDU Mažoji salė renginių metu visuomet vos sutalpindavo,dažnai prireikdavo papildomų kėdžių). Kokia jaudinanti pagarba-tuomet net susigraudinau. Ir skirta “ložė” visuomet būdavo užimta alumnų ir klausytojų”.

            Su džiugesiu vartau klubo metraščio puslapius. 2012-2014 metais bendraminčių draugystė plėtėsi, suteikdama klubui naują formą, turinį ir prasmę.

            Apie tai dar parašysiu. Ir tai bus jau 2015-2017 metai.

Klubo pirmininkė Vida Gavrilčikienė


Žmogus veržiasi į žinojimą.

                                                                        Ir kai tik užgęsta žinojimo alkis,

                                                                        jis nustoja  buvęs žmogumi.

                                                                                     (Ištrauka iš 2011m. klubo metraščio)

Šių metų rudenį Teisės fakulteto ALUMNI klubui sukaks 10-mt metų. Šio artėjančio gražaus jubiliejaus  proga noriu supažindinti Universiteto Bendruomenę su klubo nueitu keliu – jo pradžia ir tolesne veikla.
Kokie jautrūs ir atsakingi klubo nariai – visus tuos dešimt metų rašė metraštį. O man tenka didelė garbė tik papasakoti apie tai.
2011-ieji metai reikšmingi TAU Teisės fakulteto klausytojams. Fakultetą baigė pirmoji absolventų laida. 5-erius metus šiuos žmones jungė bendri interesai, potyriai, bendrai praleistas laikas. Norėjosi gražią bendrystę tęsti toliau. Dekanė Birutė Štuikienė pasiūlė įkurti ALUMNI klubą.
2011 m.balandžio 19 d.vykusioje iškilmingoje Teisės fakulteto mokslo metų užbaigimo šventėje šviesaus atminimo absolventas technikos mokslų dr. G.A.Virakas absolventų vardu klausytojams paskelbė (ištrauka):
„….Šiandien visų klausytojų ir svečių akivaizdoje iškilmingai pareiškiame:
1. Ir toliau norime bendrauti su šio garbingo fakulteto bendruomene.
2. Puoselėsime esamas ir kursime naujas fakulteto tradicijas.
3. Skleisime teisinę mintį visuomenėje.
4. Puoselėsime mokymosi visą gyvenimą tradiciją.“
Po pareiškimu pasirašė absolventai G.Kalinauskienė ir G.A.Virakas. Pareiškime išsakytoms mintims pritarė visi iškilmingo susirinkimo dalyviai.
O jau rugsėjį susirinkę, visi 15-a absolventų įkūrė ALUMNI klubą, išsirinko valdybą: dr.Gintautas Antanas Virakas – pirmininkas, Violeta Kuprėnienė – pavaduotoja, Gražina Kalinauskienė – sekretorė, Genovaitė Kateivienė – iždininkė. Buvo numatyta, kas organizuos kultūrinę veiklą, kas palaikys ryšius su Teisės fakultetu, TAU universitetu, MRU Viešojo saugumo fakulteto (dabar akademija) studentais, kas rašys metraštį.
„2011.12.02 VDU Teisės fakulteto posėdžių salėje įvyko antrasis klubo posėdis – pasidalijome mintimis, ką ir kaip veiksime. Išsiskirstėme smagūs – noras bendrauti, veikti buvo didelis“ – prisimena klubo narė iki šiol garbioji Eugenija Kulikauskienė.
Kai ką ir nuveikėme – buvome maloniai priimti Muzikiniame teatre, susipažinome su teatro gyvenimu, kuris vyksta kitoje rampos pusėje, dalyvavome susitikime – koncerte M.K.Čiurlionio galerijoje. Nepamiršome ir teisės – dalyvavome susitikime Aukščiausiajame teisme, klausėmės kai kurių teisės paskaitų.
Šv. Kalėdų proga alumnė L.Rimkutė sukomponavo labai gražią puokštę, kurią padovanojo MRU VSA Bendruomenei. Pavaduotoja V.Kuprėnienė pasakė prasmingą kalėdinę kalbą klausytojams, įteikėme dovanėles šventinio koncerto dalyvėms.
Baigėsi 2011-ieji metai. Tai buvo ALUMNI klubo kūrimosi laikotarpis, veiklos krypčių ieškojimas.
ALUMNI klubo nariai tapo vienminčiai, kuriuos jungia bendra veikla, panašios idėjos. O šiam klubui priklausančių žmonių gyvenimas tapo įdomesnis, įvairesnis, turtingesnis patirtimis.
 
ALUMNI klubo pirmininkė Vida Gavrilčikienė