Užbaigtas ERASMUS+ projektas DevCom

„Tvarumo, skaitmeninių technologijų ir socialinio aktyvumo kompetencijų plėtojimas Kauno TAU” (DevCom)

Projekte buvo numatytos šios veiklos:

  • Darbo stebėjimo vizitai, skirti susipažinti su naujais Ispanijos ir Italijos partneriais, dalyvauti jų vedamuose mokymuose, susipažinti su mokymų metodikomis, taikomomis, dirbant su senjorais ir imigrantais.
  • Tvarumo kursai, skirti išsiaiškinti neformaliojo ugymo ir patyriminio mokymosi galimybes gamtoje, naudojant žaidimus, dramos, improvizacines technikas, išplėsti žinias apie aplinkosauginį švietimą. Ispanijoje ir Italijoje veikia daug parmakultūrinių objektų (sodų, fermų, parkų), kuriuose dirba kvalifikuoti ir patyrę lektoriai-praktikai, todėl įgytos žinios sukurtų tvirtą pagrindą Kauno TAU naujam „Ekologijos fakultetui“, kurio steigimas ir aktyvi veikla yra numatyta Kauno TAU strateginiame plane.
  • Skaitmeninių technologijų kursai Italijoje ir Lenkijoje. Jie būtini kiekvienam pradedančiajam ir pažengusiam klausytojui, siekiančiam neatsilikti nuo gyvenimo. Įsigilinimas į technologijų panaudojimo galimybes Kauno TAU veiklai plėsti įgalintų pritraukti daugiau aktyvių, technika besidominčių vyrų ir moterų bei suteiktų pagrindą naujam „Technologijų“ fakultetui bei „Media pokalbių studijai“, kurių įkūrimas ir veikla numatyta Kauno TAU ir Nacionalinės TAU asociacijos strateginiuose planuose.
  • Kviestinių ekspertų užsiėmimai, kurie plačiai mūsų klausytojų auditorijai Kaune sudarys galimybę susipažinti su moderniausiomis IT technologijomis ir programomis, taikomomis suaugusiųjų ir vyresniojo amžiaus žmonių kasdieniniame gyvenime bei jų sveikatos palaikymui.

Papildomai, siekiant pilnai išnaudoti gautos dotacijos galimybes, suorganizavome dar vieną darbo stebėjimo vizitą į Tenerifės salą, kur vyko suaugusiųjų ir žmonių su negalia bei imigrantų švietėjų emocinio intelekto mokymai. Turėjome galimybę susipažinti su 7 skirtingų ES šalių švietimo institucijų praktika bei dalyvauti specifiniuose, labai emocinguose mokymuose, skirtuose klausytojams su negalia ir senjorams. Šis vizitas labai praturtino mums mažai žinomą įvairių skirtingų žmonių įtraukties metodikų taikymo patyrimą.

Projektas prasidėjo 2022 birželio 1d. ir tęsėsi iki 2023 lapkričio 30d., trukmė – 18 mėn.

Nuoroda į straipsnį EPALE portale: https://epale.ec.europa.eu/en/node/357562