ANGLŲ KALBOS LYGIAI

Iš anglų kalbą besimokančių žmonių dažnai galime išgirsti tam tikrus terminus, kai kalba pasisuka apie jų žinių lygį.

„Mano anglų kalbos lygis A2” arba „Šiais metais noriu pasiekti B1 lygį”.  

Bet ką reiškia A2 ir B1?

Šie simboliai – raidės ir skaičiai – tai Europoje galiojanti kalbos lygių sistema arba CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), kuri padeda besimokantiesiems įvertinti savo turimas kalbos žinias bei numatyti, ką jie turėtų mokėti baigus atitinkamą kursą.

CEFR anglų kalbos lygius naudoja visi šiuolaikiniai anglų kalbos vadovėliai ir kalbų mokyklos. Taip pat šį standartą rekomenduojama naudoti gyvenimo aprašymuose ar bet kur kitur, kur reikia nurodyti savo anglų kalbos žinių lygį.

Išskiriami šie lygiai:

A0 – Beginner

A1 – Elementary

A2 – Pre-Intermediate

B1 – Intermediate

B2 – Upper-Intermediate

C1 – Advanced

C2 – Proficiency

Šie lygiai taip pat gali būti skirstomi į polygius.

A0 (Beginner) – niekada anglų kalbos nesimokęs žmogus.

A1 (Elementary) lygį turintis žmogus geba suprasti ir naudoti paprastus kasdienius išsireiškimus ir labai paprastas frazes, skirtas įgyvendinti konkrečius poreikius. Gali pristatyti save ir kitus bei gali užduoti ir atsakyti į klausimus susijusius su asmenine informacija, pavyzdžiui apie tai, kur jis gyvena, ką mėgsta, kuo domisi, geba pristatyti pažįstamus žmones ir daiktus, kuriuos turi. Gali bendrauti paprastai, jei kitas asmuo kalba lėtai ir aiškiai ir yra pasirengęs padėti.

A2 (Pre-Intermediate) lygį įgijęs žmogus gali suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su aktualiausiomis sritimis, pavyzdžiui, pagrindine asmenine ir šeimos informacija, apsipirkimu, vietine geografija, užimtumu. Geba bendrauti tiesiogiai keičiantis informacija žinomais ir įprastais klausimais. Geba paprastai apibūdinti savo kasdienę aplinką ir poreikius.

B1 (Intermediate) lygio studentas gali bendrauti žinomais klausimais, su kuriais reguliariai susiduria darbe, mokykloje, laisvu metu ir kt. Gali sukurti paprastą rišlų tekstą žinomomis ar sau asmeniškai įdomiomis temomis. Moka apibūdinti įvykius, svajones, viltis ir ambicijas bei trumpai pagrįsti savo nuomones ir planus.

B2 (Upper-Intermediate) lygį įgijęs studentas supranta pagrindines sudėtingo, tiek konkretaus, tiek abstraktaus, teksto idėjas, įskaitant techninius ir specializuotus savo profesinės srities klausimus. Gali bendrauti spontaniškai, todėl sklandus bendravimas su gimtakalbiais asmenimis yra lengvai įmanomas abiems šalims. Geba parengti aiškų, išsamų tekstą apie įvairiausias temas ir paaiškinti požiūrį į aktualią problemą, pateikdamas aspektų pranašumus ir trūkumus.

C1 (Advanced) lygio studentas gali suprasti įvairius ilgus sudėtingus  tekstus ir suvokti jų potekstę. Moka sklandžiai ir spontaniškai išreikšti save be didesnių išraiškos priemonių ieškojimo. Geba lanksčiai ir efektyviai vartoti kalbą socialiniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Gali parengti aiškų, gerai struktūrizuotą, išsamų tekstą sudėtingomis temomis, laikydamasis visų stiliaus bei teksto rišlumo reikalavimų.

C2 (Proficiency) lygį turintis žmogus iš esmės gali lengvai suprasti viską, ką girdi ir skaito. Geba nuosekliai pristatydamas ir perfrazuodamas apibendrinti gautą informaciją iš skirtingų sakytinių ir rašytinių šaltinių. Net ir sudėtingesnėse situacijose gali spontaniškai, laisvai ir tiksliai, perteikdamas skirtingus reikšmių niuansus, išreikšti save.