Projektų planavimas ir idėjos

Pirmais metais planuojame įvairius mobilumo mokymus išsiųsti bent 12 darbuotojų. Analogiškas kiekis galėtų būti ir 2, 3, 4 ir 5-tais metais. Tai leistų pagrindinius organizacijos lyderius: dekanus, jų pavaduotojus- prodekanus ir lektorius apmokyti skirtingų programų, t.y. 5 metų laikotarpyje suteiktume galimybę aktyviausiems mokymų organizatoriams išvykti pasitobulinti po kelis kartus į skirtingus mokymus skirtingose šalyse, siekiant užtikrinti skirtingas mokymosi praktikas.

Taip pat planuojame į mokymus išsiųsti ir po 12 besimokančiųjų klausytojų kasmet, viso 5 metų laikotarpyje 60 – tokie realūs dalyvių skaičiai gali skatinti pokyčius ne tik mūsų (Kauno TAU) organizacijoje, bet ir kitų Nacionalionės TAU asociacijos narių veikloje.

Projekto tikslas 1: Kauno TAU bendruomenės narių technologinių kompetencijų, kompiuterinio raštingumo gebėjimų ugdymas, atliepiant globalizacijos ir senėjimo sąlygojamus iššūkius

Projekto tikslas 2: Harmoningo senjorų savirealizacijos proceso plėtojimas, efektyviau panaudojant tvarių edukacinių programų galimybes

Projekto tikslas 3: Platesnė negalią turinčių senjorų įtrauktis į neformalaus mokymosi procesą, atliepiant jų specifinius poreikius


TRAIL – Transition to Accessible and Inclusive Learning

Ištrauka iš TRAIL projekto pažodinio vertimo:

Šio projekto tikslas – ištirti dabartinę nepalankioje padėtyje esančių ir neįgalių suaugusiųjų besimokančiųjų mobilumo mokymosi padėtį Europoje. Joje bus nagrinėjami esami geriausios praktikos modeliai, nustatomos mobilumo kliūtys ir ieškomi galimi sprendimai. Konkrečiai, šis projektas bus sutelktas į tai, kaip efektyviai sukurti mokymosi aplinką, kuri būtų prieinama ir įtraukianti visiems dalyviams. Projekto apžvalgos dalyje siekiama ištirti nepalankioje padėtyje esančių suaugusiųjų besimokančiųjų mobilumo mokymosi potencialą Europoje. Jame bus aptarta dabartinė nepalankioje padėtyje esančių suaugusiųjų besimokančiųjų mobilumo mokymosi padėtis Europoje, su juo susiję iššūkiai ir geriausia praktika, siekiant ištirti mobilumo mokymosi potencialą, išryškinant įvairius jo privalumus ir trūkumus. Remiantis tuo, projektas sukurs naujoviškus įtraukaus judrumo mokymosi metodus skirtingoms nepalankioje padėtyje esančioms tikslinėms grupėms, siekiant sukurti ir skatinti joms skirtus Europos mobilumo veiksmus. Šie metodai suteiks KA1 programoje dalyvaujančioms siunčiančioms ir priimančioms organizacijoms ir jų darbuotojams būtinų kompetencijų planuoti ir teikti tinkamus mokymosi pasiūlymus savo tikslinėms grupėms, kurie bus bandomi ir platinami su mišriomis nepalankioje padėtyje esančių besimokančiųjų grupėmis. Paskutiniame projekto etape bus pasiūlytos perkeliamos mobilumo mokymosi schemos, kurios galėtų būti įgyvendintos siekiant paremti nepalankioje padėtyje esančius suaugusiuosius Europoje. Be to, tai bus platforma, kurioje bus demonstravimo salė mokymams, kursams, darbo vietos pristatymams ir konferencijoms su įtraukiojo mobilumo pasiūlymais nepalankioje padėtyje esantiems ir neįgaliems besimokantiesiems. Projektą vykdys organizacijų, dirbančių su fizinę ir protinę negalią turinčiais asmenimis (IT, DE), su ekonomiškai nepalankiomis sąlygomis besimokančiais jaunuoliais ir vyresnio amžiaus asmenimis (FR, DE) ir turinčių ilgalaikę įtraukaus turizmo patirtį (PT) partnerystė.

Partneriai:

  1. My.worX non-profit GmbH Göttingen, Germany
  2. Nuo 2007 m. my.worX gemeinnützige GmbH yra saugoma darbo vieta žmonėms su psichikos negalia Getingene. Pripažinimas apima iki 150 negalią turinčių darbuotojų priėmimo galimybes: t.y. žmones, sergančius psichikos ar neurologinėmis ligomis arba turinčius autizmo spektro sutrikimų. Jiems vadovauja ir remia mūsų dėstytojai ir juos lydinti socialinė tarnyba.
  3. Smart Revolution, Torino, Italy
  4. EUROCIRCLE Marseille, France
  5. IPLeiria, Portugal
  6. TAU, Kaunas, Lithuania

Ištrauka iš pažodinio projekto vertimo:

Mūsų projektas yra suformuluotas įtraukimo terminais, suprantamu kaip kultūrinis dalyvavimas ir aktyvus pilietiškumas per savanorišką veiklą, siekiant sumažinti socialinę atskirtį, kylančią dėl nepalankių ekonominių sąlygų, stigmos ir išankstinio nusistatymo, kalbos barjerų, socialinio negalios konstravimo ar skaitmeninių įgūdžių trūkumo. Šia prasme projekto tikslas būtų ugdyti suaugusiųjų, turinčių žemą socialinę, fizinę, edukacinę ir ekonominę kompetenciją, skaitmeninius įgūdžius pasitelkiant skaitmeninį muziejinį ugdymą, didinti jų kultūrinį ir socialinį dalyvavimą bei ugdyti aktyvaus pilietiškumo gebėjimus. ir stiprinti jų aktyvaus pilietiškumo gebėjimus. „Prisiminimų arka” bus tik internete veikiantis muziejus, kuriame bus saugoma skaitmeninė vietos bendruomenės materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo kolekcija. Jame bus saugomi seniai naudotų daiktų (materialaus paveldo), pavyzdžiui, senų žemės ūkio įrankių, namų apyvokos ir virtuvės reikmenų, stalo reikmenų, baldų, žaislų, liaudies kostiumų, siuvinių ir kt., saugykla. Tačiau „arka” saugo tradicinę muziką ir dainas, pasakas, legendas ir autobiografijas (nematerialųjį paveldą). Tokiu būdu ji papasakos mažos visuomenės istoriją platesne prasme ir įvairiais požiūriais. Vietos gyventojai, ypač jaunosios kartos, priartėja prie savo kultūrinio pėdsako, savo šaknų ir vietos istorijos, todėl gali apibrėžti savo tapatybę ne tik kilmės vietos, bet ir pasaulio piliečių požiūriu. Tai bus kultūros paveldo saugykla, kurioje jis bus saugomas ir perduodamas ateities kartoms. Be to, dalyviai turės galimybę pažinti vieni kitų civilizacijas, keistis idėjomis ir informacija apie savo nematerialųjį paveldą bei išlikti aktyvūs ir kūrybingi skleisti savo kultūros paveldą. Skaitmeninė kolekcija bus rodoma OER platformoje, kuri bus sujungta projekto svetainėje, socialinės žiniasklaidos platformose ir „YouTube“ kanale, perduodant vietinį ir pasaulinį ryšį. Be to, vadovas bus nemokamas OER platformoje. Jame bus keletas darbalapių, kaip didinti žmonių sąmoningumą kurti savo skaitmeninius muziejus. Visos veiklos bus planuojamos su šūkiu „Kaip tausoti aplinką“. Dalyviai, kurie dalyvaus veikloje, maksimaliai naudosis viešuoju transportu. Socialinė žiniasklaida bus naudojama partnerių komunikacijai. Popieriaus spausdinimas bus kiek įmanoma sumažintas. Bus naudojamos skaitmeninės nuorodos ir QR. Pirmenybė bus teikiama darbo vietoms, indams, paslaugoms ir pan., taip pat veiksmams, kurie palieka mažiausią ekologinį pėdsaką. Pagrindinė mūsų projekto tikslinė grupė – suaugusieji mūsų organizacijų nariai ir partneriai. Programos dalyviai iš kiekvienos organizacijos partnerių bus jautrūs ir aktyvūs skleisdami ir išsaugodami savo ypatingą kultūrą, mokydami naudotis naujomis technologijomis. Per tarptautinius projekto susitikimus šios grupės taip pat turės galimybę keistis gerąja patirtimi ir idėjomis, kartu kurdamos tarptautinį supratimą, kaip įsitraukti į skaitmeninį pasaulį.Ypač siekiame įtraukti žmones, dirbančius ar bendraujančius su skirtingomis socialinėmis grupėmis.Taip pat norime suintriguoti senjorus (65 m. ir vyresni) bei jaunimą ieškoti būdų, kaip išsaugoti savo tradicijas. Daugiausia, vykdydami vietinę veiklą, pvz., lankydamiesi muziejuose, dirbtuvėse ir internetiniuose seminaruose, siekiame įtraukti šias skirtingas amžiaus grupes į patį muziejaus sąvokos suvokimo procesą, o vėliau – kaip sukurti ir valdyti skaitmeninį turinį. vienas.Be to, „The Web of Cultural Sustainability“ ir „OIKOPOLIS“ ketina bendradarbiauti su ribotu pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičiumi savo regione, siekdami įtraukti mokytojus, mokinius ir jų šeimas į skaitmeninio muziejaus kūrimą. Šia prasme mokykloms suteiksime žinių (įrankių ir praktikos), kad ateityje būtų galima sukurti savo nebrangų skaitmeninį muziejų. Tuo norime projektui pritaikyti kartų požiūrį. Atėnų nacionalinio ir Kapodistrijos universiteto Filologijos fakultetas per savo folkloro muziejų ir archyvą, taip pat Peloponeso universiteto Istorijos, archeologijos ir kultūrinių išteklių valdymo katedra padės mūsų projektui, ypač dalindamasis savo srities patirtimi muziejininkystės srityje. ir įtraukti savo mokinių bendruomenę į jos sklaidą. Taip pat dalyvaujančios organizacijos, turinčios nuotolinio interaktyvaus bendravimo patirties, atsirandančios dėl pandeminės izoliacijos, taip pat įtrauks į savotikslinės grupės migrantai, gyvenantys jų regionuose. Šie žmonės paprastai turi ribotą prieigą prie kultūrinės veiklos savo šalyje. Taigi per šį projektą jie gali rasti būdų išreikšti save ir jaustis vietos bendruomenės dalimiBėgant metams žmonija dažnai atsigręžė į meną ir kultūrą ištikus nelaimei. Tačiau ką mes darome, kai pasaulis riboja mūsų judėjimą ir neleidžia mums to patirti asmeniškai?Šiuolaikiniame pasaulyje atsakymas yra skaitmeninimas. Kadangi dėl COVID-19 pandemijos ir krizės žmonės apsiribojo savo namuose, daugelis muziejų ir kultūros organizacijų naudoja technologijas, kad atvertų duris savo namuose gyvenantiems žmonėms.Virtualių muziejų koncepcija gyvuoja daugiau nei du dešimtmečius. Nors tiesa, kad virtualūs vaizdai negali pakeisti matymo realiame pasaulyje patirties, jie atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį suteikiant patirtį.Bet koks yra tokio muziejaus apibrėžimas? Virtualus muziejus yra skaitmeninis subjektas, kuris remiasi muziejaus ypatumais, kad papildytų, pagerintų ar padidintų muziejaus patirtį personalizuojant, interaktyvumu ir turtingu turiniu.Virtualūs muziejai gali veikti kaip skaitmeninis fizinio muziejaus pėdsakas arba veikti savarankiškai, išlaikydami Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) savo muziejaus apibrėžime suteiktą autoritetingą statusą.Kartu su ICOM fizinio muziejaus misija, virtualus muziejus taip pat yra įsipareigojęs viešai pasiekti; tiek kolekcijose įterptoms žinių sistemoms, tiek sistemingam ir nuosekliam jų rodymo organizavimui, tiek ilgalaikiam išsaugojimui.Dėl to jie yra vertingi skaitmeniniai įrankiai, galintys duoti daug ir daugiasluoksnės naudos, pavyzdžiui, kaip tam tikra kūrybinė veikla arba naujoviška mokymo priemonė, derinant mokymąsi su pramogomis.Pasaulyje, kuriame gyvenimas kode ir skaitmenimis iš naujo apibrėžė žmogaus informacinį elgesį ir dominuoja kasdienėje veikloje bei komunikacijoje, skaitmeninių įrankių ir technologijų naudojimas radikaliai keičia muziejų parodų ir kolekcijų socialinį kontekstą ir tikslus, taip pat lankytojų lūkesčius. realus ir virtualus. Virtualizacija suteikė daugiau įžvalgos, laisvės ir pasinėrimo į meną.Visų amžiaus grupių žmonės turi galimybę patirti parodas ir su jomis bendrauti savo tempu, todėl yra imlesni mokymuisi. Vieta ir laikas nebėra apribojimas.Skaitmeniniai muziejai iš tiesų dinamiškai vystosi kartu su vietos bendruomenėmis į socialiai sąmoningas institucijas, nes stiprėja jų ryšiai su pasauline skaitmenine ekosistema.Covid-19 krizė palietė viso pasaulio kultūros lauką, sukeldama pokyčius visuomenės prieigose prie kultūros vietų, fizinio meno patirties.Be darbo krizės, daugelis kultūros vietų, pavyzdžiui, teatrai, muziejai ir galerijos, buvo priversti galutinai uždaryti.Norint patirti meną, dabar reikalingos skaitmeninės kompetencijos, kurios pakeistų apsilankymus vietoje.Dėl šios priežasties manome, kad būtina stiprinti įgūdžius visiems tiems, kurie jau turi kompetencijų meno sektoriuje, bet turi tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų toliau reklamuoti, mokyti, bendrauti ir projektuoti kultūros srityje.OIKOPOLIS ir TRAINING2000, vykdydami vykdomą Erasmus+ projektą (SILCON), atliko kultūros paveldo skaitmeninio išsaugojimo būtinumo tyrimą. Vyresni nei 55 metų dalyviai atsakė, kad jiems būtų įdomu dirbti su kitais žmonėmis kuriant skaitmeninį folkloro muziejų ir dalintis savo papročiais bei tradicijomis su jaunesniais. Šiuose seminaruose taip pat dalyvavo keturi Kultūros tvarumo tinklo nariai.Skaitmeninės meno ir kūrybos priemonės gali būti ypatinga galimybė pagaliau išplėsti meno ir kultūros auditoriją. Atsižvelgiant į tai, kad tokiais apribojimų, atstumų ir izoliacijos laikais, kaip mes gyvename, menas ir kūrybinė veikla gali atlikti svarbų vaidmenį ugdant gyvenimo įgūdžius, sanglaudą ir saviraišką visiems tiems žmonėms, kurie paprastai nėra atpažįstami kaip potenciali auditorija. muziejams, galerijoms, dailės užsiėmimams, išskyrus atvejus, kai vietos ir laikinąsias programas aktyvina pačios kultūrų vietos.Nepalankioje padėtyje esančios visuomenės grupės, tokios kaip bedarbiai, senjorai ir migrantai (kurie paprastai turi ribotą prieigą prie kultūrinės veiklos priimančiojoje šalyje), yra izoliuoti žmonės. Vykdydami šį projektą jie gali rasti būdą išreikšti save ir jaustis dalimi vietos bendruomenės, kurioje jie visada gyveno arba kur buvo priimami.Dalyvių, ypač savanorių, mokymo skaitmeninių įgūdžių, skirtų socialinei įtraukčiai per meną, mokymas gali sukurti naujovišką kultūros kelią, pagrįstą naujais poreikiais ir žiniomis, skirtomis vietos kultūros plėtrai apskritai.Pagrindiniai šio projekto tikslai – ugdyti suaugusiųjų kultūrinį sąmoningumą ir ugdyti jų kūrybinius įgūdžius, kad jie jaustųsi vietos bendruomenės dalimi ir naudos gavėjais iš kultūros paveldo. Tiesą sakant, bendruomenės įsitraukimo ir sanglaudos skatinimas yra du svarbūs vietos plėtros kultūros srityje žingsniai.Šį tikslą planuojama pasiekti per skaitmeninę platformą – virtualų muziejų projekte dalyvaujančioms šalims. Tai bus galutinis kelio, sudaryto iš įvairių kūrybinių ir edukacinių veiklų, skirtų mūsų tikslinėms grupėms, rezultatas.

Parašykite komentarą