ISTORIJA. MISIJA. TIKSLAI

ISTORIJA

Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities filialas savo veiklą pradėjo 1999 m. Pirmaisiais metais jam vadovavo prof. hab. dr. Vilija Targamadzė, nuo 2002 m. doc. dr. Janina Andriušienė, nuo 2015 m. gruodžio iki dabar – prof. dr. (HP) Nijolė Petronėlė Večkienė.

2019 m. universitetas reorganizuotas į Kauno Trečiojo amžiaus universitetą (toliau vadinamas – Kauno TAU), kurio juridinis statusas – asociacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą.

Nuo 2015 m. universitetas yra Nacionalinės Trečiojo amžiaus universitetų asociacijos, jungiančios 49 TAU, narys.

MISIJA

Kauno TAU yra nevyriausybinė neformalaus vyresnių suaugusiųjų švietimo organizacija, siekianti gerinti vyresnio amžiaus žmonių socialinę integraciją, palaikanti jų fizinį ir psichosocialinį  aktyvumą, įgalinanti mokytis visą gyvenimą, skatinanti  produktyvią ir turiningą veiklą, praturtinanti nauja patirtimi, veikianti švietimo, socialinėje, kultūros bei kitose srityse.

TIKSLAI

Kauno TAU, sudarydamas sąlygas savišvietai, saviraiškai ir savirealizacijai, siekia:

  • teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, grindžiamas bendražmogiškomis vertybėmis, demokratijos principais, mokslo žiniomis, tyrimais bei asmeninės ir socialinės patirties refleksija;
  • skatinti asmeninių siekių realizavimą, aktyviai dalyvaujant švietimo, kultūros, socialiniuose, politiniuose ir kituose visuomeniniuose nuomonės formavimo bei sprendimo priėmimo procesuose;
  • koordinuoti Kauno TAU narių veiklą, atstovauti jų teises bei interesus nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, plėtoti kartų bendradarbiavimą, paremtą solidarumo ir kooperacijos principais;
  • inicijuoti ir įgyvendinti socialinės pagalbos ir įgalinimo programas, stiprinančias dvasinę ir fizinę sveikatą, palaikančias socialinį aktyvumą, gerinančias asociacijos narių gyvenimo kokybę;
  • plėtoti savitarpio pagalbos, savanorystės, bendruomeniškumo ir kūrybiškumo kultūrą.