NAUJIENOS


MIELI KAUNO TAU BENDRUOMENĖS NARIAI,

Išgyvename intensyvių pokyčių laikotarpį. Naujų sprendimų reikalauja informacinių technologijų integravimas į universiteto veiklą įtampų kupinoje pandemijos situacijoje. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, Nacionalinės TAU asociacijos veikloje išryškina bendradarbiavimo plėtotės būtinybę. Šie uždaviniai reikalauja kiekvieno mūsų aktyvumo ir dalyvavimo naujovių procesuose. Tik bendromis pastangomis galime pasitikti ir įveikti mums kylančius iššūkius. Todėl KLAUSYTOJUS, kurie norėtų dalyvauti projektinėje mūsų universiteto veikloje, prašome registruotis:

El. paštais:

nijole.varkaliene@gmail.com

3taukaunas@gmail.com

Prašome nurodyti fakultetą, kad galėtume informuoti Jus apie numatomą veiklą. Jei galite bendrauti anglų kalba arba kitomis užsienio kalbomis, taip pat prašome tai pažymėti.

Rektorė, prof. Nijolė Petronėlė Večkienė

Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociacija

Kaip numatyta 2021 m. kovo 4 d. Juridinių asmenų registre įregistruotuose Nacionalinės TAU asociacijos Įstatuose, šių metų balandžio 29 d. surengtas visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Visuotinis narių susirinkimas išrinko Asociacijos Tarybą, Revizijos komisiją, Asociacijos vadovą ir pavaduotojus, vykdantįjį direktorių. Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime dalyvavo 38 TAU vadovai ir jų atstovai iš 44 TAU, pareiškusių norą dalyvauti Asociacijos veikloje. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas Asociacijos Prezidente vienbalsiai išrinko dr. Zitą Žebrauskienę, įvertinant jos sukauptą vadovavimo patirtį, socialinį kapitalą, žmogiškąsias savybes. Išrinktosios Prezidentės teikimu patvirtinti du Asociacijos Prezidento pavaduotojai: prof. Nijolė Petronėlė Večkienė, Kauno TAU rektorė ir Danutė Morkūnienė, Pasvalio TAU direktorė. Prezidentės teikimu asociacijos vykdančiuoju direktoriumi patvirtintas Gediminas Dalinkevičius, kuris jau atliko reikšmingą darbą, rengiant Asociacijos įstatus, įregistruojant Asociaciją ir parengiant Asociacijos veiklos gaires. Sveikiname Asociacijos vadovus ir tarybos narius!

Daugiau apie tai skaitykite čia:

http://www.tauasociacija.lt/ivyko-visuotinis-nacionalines-tau-asociacijos-nariu-susirinkimas


ERASMUS+ PROJEKTAS KA1 – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Paskutinė šio projekto 4 dalyvių grupė išvyko į kursus š.m. gegužės 15d., juos sėkmingai baigė, todėl galime pasidžiaugti, kad projektą pavyko įvykdyti pilna apimtim.

Iš Nacionalinės agentūros jau gavome galutinės projekto ataskaitos įvertinimą „GERAI“, todėl ruošiame projekto analizę, kurią pristatysime artimiausiame Rektorato posėdyje tam, kad įgytas kvalifikacijas ir žinias galėtume panaudoti kuriamame Universiteto strateginiame veiklos plane bei ruoštis sekantiems projektams.

Sveikiname III-čią, priešpaskutinę mūsų vykdomo ERASMUS+ projekto dalyvių grupę, kuri, nepaisant sudėtingos pandeminės situacijos, su gera nuotaika grįžo namo su dideliu bagažu naujų kompetencijų, reikalingų mūsų universiteto veiklai. Ispanijos įstatymai šiuo metu riboja veiklas uždarose patalpose, todėl užsiėmimai, kaip matote nuotraukose, dažniausiai vyko atvirose erdvėse, parkuose, ekologiniuose ūkiuose ir pan.


SENIORS IN THE EDUCATION

2020m. pabaigoje pradėjome įgyvendinti Lenkijos-Čekijos-Lietuvos 2 metų trukmės projektą SENIORS IN EDUCATION pagal ERASMUS+ programą. Pirmoji tarptautinė išvyka – 3 projekto dalyvių pasitarimas numatytas į Prahą rugsėjo 13d, po kurios – klausytojų išvyka į Lenkijos miestą Zieliona Gura rugsėjo 27d.

Projekto aprašymas:

Senstanti ES šalių visuomenė yra faktas. Statistiniai 2018 m. duomenys rodo, kad daugiau nei 17% Lenkijos gyventojų yra ‘po darbingo’ amžiaus žmonės. Lietuvoje ir Čekijoje šis santykis viršija 19%.
Fondas „PCKK Education and Development“ veikia Žemutinėje Silezijoje. Šiame regione senjorų yra 24 proc., tikimasi, kad iki 2030 m. jis išaugs iki 28 proc. Vienas iš fondo tikslų yra suaktyvinti ir paremti pensijinio amžiaus žmones. Visų pirma, remti vyresnio amžiaus žmonių švietimą mokymosi visą gyvenimą kontekste.
Svarbus visuomenės gyvenimo kokybės padidėjimo rodiklis yra galimybė visiems ir realus visų dalyvavimas edukacinėje veikloje.
Svarbus pagyvenusio žmogaus gyvenimo elementas yra išlaikyti optimalią psichinę būseną tiek laiko, kiek tai įmanoma. Tyrimai rodo, kad tam padeda treniruotės – įvairios bendros pažinimo veiklos ir fizinės veiklos stimuliavimo formos.
Pastaraisiais metais pastebėjome, kad daugėja „jaunų senjorų“ – aktyvių žmonių, norinčių mokytis, kad neatsiliktų nuo technologinių pokyčių, ir tuo pačiu metu
jie nenori būti tik pasyvūs jiems siūlomų formų dalyviais. Jie taip pat nori inicijuoti, dalyvauti priimant sprendimus ir įgyvendinti projektus. Jie nori pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi.
Todėl, būdami suaugusiųjų švietimo sektoriuje veikiantys subjektai, organizuojantys švietimą trečiojo amžiaus žmonėms, norėtume parengti pasiūlymą, apimantį galimybes pasinaudoti senjorų potencialu, žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi.
Kartu mes taip pat matome poreikį keisti suaugusiųjų švietimo personalo požiūrį. Vietoj to, kad siūlytume paruoštus sprendimus – sieksime bendros vystymosi poreikių diagnozės, planuosime veiklas su dalyviais – senjorais, pasidalinsime žiniomis ir patirtimis.
Projekto tikslas – padidinti senjorų edukacinį ir socialinį aktyvumą vietinėje aplinkoje, sukuriant galimybes panaudoti savo potencialą, žinias ir patirtį.

Konkretūs tikslai:

  • Padidėjusios organizacijos žinios ir įgūdžiai taikant Studijų rato metodą
  • Senjorų žinių apie galimybes dalyvauti mokantis visą gyvenimą vietos aplinkoje ir šalyse partnerėse didinimas
  • Susipažinimas su įdomiomis darbo formomis ir metodais vyresnėse grupėse partnerių organizacijose
    Projekto tikslai ir įgyvendinimas patenka į 6 prioritetą. „Erasmus +“ programos populiarinimas visiems piliečiams ir kartoms, įskaitant siūlymą edukacinei veiklai ir
    keistis patirtimi vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant sukurti ir sustiprinti europietišką identitetą.
    Projekto partneriai yra trys su senjorais dirbančios organizacijos: fondas „PCKK Education and Development“ (projekto vadovas), „Vzdelavaci Institut Stredoceskeho Kraje“ ir „Kauno trečiojo amžiaus universitetas“. Visos šios organizacijos turi poreikį keisti ir plėtoti esamą veiklą, kuri praturtintų esamą švietimo situaciją. Trijų skirtingų patirčių švietimo įstaigų bendradarbiavimas gali prisidėti sukuriant naujas, įdomias darbo su senjorais formas. Kadangi senjorai taip pat bus projekto dalyviai, tarptautinis projekto pobūdis jiems bus papildomas impulsas aktyviai dalyvauti jo veikloje. Projekto dalyviai – trijų šalių neformaliojo ugdymo lektoriai ir klausytojai, kurie turės galimybę vykti į Lenkiją, Čekiją metodologijų tikslinimui ir praktiniams užsiėmimams.

Pagrindinio projekto koordinatoriaus – Lenkijos „Fundacja PCKK“ puslapis:

http://www.pckk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=553&lang=pl

https://www.facebook.com/FundacjaPCKK/

Projekto partnerio iš Čekijos respublikos Interneto puslapis:

https://visk.cz/


NAUJIENŲ REGISTRACIJOS FORMA: